โครงการ : Magnolias Ratchadamri Boulevard (แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด)
เจ้าของโครงการ : บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม.
.
ที่ดินประมาณ : 6-2-70 ไร่
คอนโด : High rise 60 ชั้น 1 อาคาร
ห้องพัก : 316 units
ห้องเพื่อการพาณิชย์ : n/a
ที่จอดรถรวมประมาณ : >100%
คิดเป็น : n/a
.
ห้องพัก :
1 Bedroom 48-60 ตร.ม.
2 Bedrooms 72-106 ตร.ม.
Penthouse 290-300 ตร.ม.
Duplex 250-360  ตร.ม.
.
ราคาห้องเริ่มต้น : 10 ลบ. (เม.ย.56)
เฉลี่ยประมาณ : 208,333 บาท/ตร.ม.
.
เริ่มก่อสร้าง : n/a
คาดว่าจะแล้วเสร็จ : 2558
.
300 m จากสถานีราชดำริ
BTS สายสีลม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า
.
Website โครงการ

Advertisements